Yttrande på överklagan gällande ansökan om tillstånd för bergtäkt på Engaholm

Naturskyddsföreningen i Alvesta har lämnat ett yttrande på en överklagan som Swerock lämnat till Mark- och miljödomstolen angående ansökan om tillstånd för bergtäkt på Engaholm.

Yttrande M 4600-19.