Blomstervandring i midsommartid

Blomstervandringen på Martin Sallnäs gård i Hult, Blädinge, den 14 juni blev mycket lyckad, vackert väder och över 20 personer (maximerat antal 20 personer pga corona) deltog i vandringen. Martin Sallnäs och Per Darell visade ängar som varit slåttrade i generationer men också ängar som restaurerats till betesmarker från att ha varit granplanteringar. Artrikedomen är stor i de gamla ängarna. Särskilt intressant är att ängsblommor dyker upp i f d granskog, bland annat rikligt med jungfrulin. Pga corona delade vi upp oss i mindre grupper försedda med en lista med förslag på arter man kunde leta. Arter vi hittade var grönvit nattviol, jungfru marie nycklar, backsippa, åker- och ängsvädd, slåttergubbe, sommarfibbla, svinrot och den allt mer svårfunna kattfoten.