Knärots-exkursion söndag 19 juli kl 10.00

Välkommen på en sommarvandring där vi besöker ett naturvårdsområde med 150-åriga tallar. Förhoppningsvis får vi beskåda blomningen av ett nyligen upptäckt bestånd av den sällsynta orkidén knärot som växer rikligt i just detta område. Ciceroner är Tobias Ivarsson och Per Darell.

Som vanligt utgår vi från parkeringsplatsen vid Mellansjön (gamla elljusspåret), ca ½ km norr om Kojtet, utmed Obyvägen, sväng av vid gula klubbstugan

Kl 10.00 samling vid parkeringen Mellansjön, Vislanda

Medtag egen fika
Vid blött väder kan stövlar behövas eftersom området är ganska sankt
Samarrangemang med Kojta- och Mellansjöns förening och Naturskyddsföreningen i Alvesta
Kontakt: Per Darell 072-5086686