Om knärots-exkursionen den 19 juli

Sällan har så många kommit för att leta och beundra den lilla orkidéen.  Vi var över 30 personer. Över 1500 bladrosetter fanns i området och vi såg minst 15 blommande exemplar, de flesta i knoppstadium (se bilden). Området där den växer är på Växjö stifts mark och är ett avsatt område för naturvård. Området är en ”skogvaktarskog” som sparades från kalavverkning. Ståtliga mer än 150-åriga tallar, kärrdråg och mycket död ved ger området mycket höga naturvärden. Knäroten, numera rödlistad som sårbar (VU), har en jordstam som breder ut sig i mossan vilket gör att den är mycket känslig för uttorkning och kalavverkning. Den trivs bäst i skogar som är över hundra år. Man kan leta efter knärot året om då bladrosetterna är vintergröna men ack så svårupptäckta då de är små och växer platt mot mosstäcket. (foto Jan Lillieblad respektive Per Darell)