Miljövänliga veckan 26 september – 4 oktober

Släng mindre – återbruka mer

Vi är allt fler som inser att vi behöver använda våra saker användas längre för att minska belastningen på miljön och klimatet. Det betyder att vi måste sluta slänga fungerande grejer! Samhällets mål är att minska avfallet, men tvärtemot visar statistiken att det ökar. Så mycket som en fjärdedel av allt som slängs på landet återvinningscentraler hade gått att använda. Nästan en femtedel har ett kommersiellt värde. Det är ett stort slöseri med resurser.

Nu är det hög tid att ställa om till ett cirkulärt samhälle, där vi återanvänder mer. Förutom miljövinster ger det möjlighet till nya arbetstillfällen. Nu uppmanar vi våra politiker och tjänstemän i Alvesta att satsa på återbruk, i första hand på våra återvinningscentraler. Det finns goda exempel att ta efter, t.ex. Norremarks Kretsloppspark. En station för återbruk på varje ÅVC är ett minimum. Tydlig skyltning är viktigt. Liksom att personalen hjälper och guidar oss att slänga mindre, och att de får den uppskattning de behöver.

Tillsammans hjälps vi åt att ta vara på det vi har.

Vi syns ute på byn

Handla-miljövänligt gruppen kommer att finnas utanför ICA Alvesta lördag 26 september kl 10 -13 för att informera om konsumtion och inspirera till hur vi kan minska den.

Utställningar

Vi har utställning i Moheda bibliotek 22 september – 6 oktober och Vislanda bibliotek 6 – 20 november. Utställningen har temat ”Släng mindre – återbruka mer”. Välkomna!

Utställning i Moheda

Fördjupa dig mer

Läs mer om Miljövänliga veckan.

Kontakt: Karin Sahlström