Skog i Kronoberg – nytt projekt med start 12 oktober

Projektet Skog i Kronoberg är serie föreläsningar och exkursioner som planeras av Naturskyddsföreningarna i Växjö och Alvesta.

Den 12 oktober kl. 18:30 hålls den första föreläsningen.
Per Darell – Skillnad naturskog och produktionsskog
Johan Marand – Artportalen och Skogens pärlor

Plats: Sigfridssalen, IOGT-NTO Vattentorget, Växjö
Tid: Måndagen 12 oktober kl. 18.30
Anmälan om deltagande meddelas till Lena Loren, tel 076-1363225 eller Eva Sahlström-Malmberg, tel 073-0846045 senast 10 oktober.

De närmast efterföljande evenemangen är en skogsexkursion i Vislanda 7 november och föreläsning av Christer Johansson om Fåglar i skogen i Växjö 23 november.

Projektets syfte är att genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om skog och andra trädbärande marker i Kronoberg. Genom ökad kunskap kan vi argumentera och engagera oss för skogens alla nyttor.

Skogsmarkerna är i Sverige idag synnerligen hårt utnyttjad. Skogen är så komplex och viktig för människan och våra medvarelser på jordklotet att den inte skall få styras av ensidigt ekonomiska intressen. Framtida generationer skall också kunna nyttja och njuta av skogen som fullödigt ekosystem.
Att bevara skogen som ekosystem ställer krav på politiker, skogsbolag och på vårt sätt att leva. Vi vill se ett skogsbruk som inte utarmar den biologiska mångfalden, som inte förstör livsmiljöer i våra vattendrag, som inte leder till utsläpp av växthusgaser och som ger möjlighet till rekreation.