Årstämma (digital) 10 mars kl 18.30-20.30

Kallelse till digital årsstämma onsdag 10 mars kl 18.30-20.30.

Det är viktigt att du gör din stämma hörd.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 24 februari.
Anmälan dig senast 7 mars till alvesta@naturskyddsforeningen.se