Invigning av Osaby Naturvårdsstiftelse 6:e juni

Nu är det äntligen bestämt. På nationaldagen bli det invigning av naturvårdsstiftelsen på Osaby.
Kl. 10:00. Samling på reservatsparkeringen. Vi går i grupp en vandring på ca 2 km. Turen tar ca 2 timmar.
Vi tittar på naturvärden i olika miljöer. Presentation av pågående restaurering för att skapa nya naturvärden i form av att röja fram lövträd särskilt ek, skapa betesskogar och våtmarker.

Guider: Per Darell, Sven Nilsson och Uno Pettersson

Möjlighet till fika efteråt på Osabys Herrgård de luxe som erbjuder servering i en fin miljö.
Välkommen!