Möjligheter för friluftsliv och natur när kommunen köpt ”Vislanda riviera”

Den 31 maj kontaktade Naturskyddsföreningen flera politiker och tjänstemän med ett brådskande förslag att köpa fastigheterna Oby 1:9 och 1:6, som då låg ute för försäljning.

Föreningen fick inte något svar, men kommunen köpte marken och vi hoppas att tankarna och idéerna från Naturskyddsföreningen var del i det. Området, skämtsamt kallat ”Vislanda riviera” har stor potential för friluftsliv, natur och förstärkt vattenskydd.

Den f.d. grustäkten är redan en mycket populär badplats för familjer och ungdomar. Närheten till Vislanda tätort gör detta objekt till en angelägenhet, också av det skälet att det finns få friluftsbad i kommunen av samma kvalitet.

Områdets sandytor är stora och har vatten av hög kvalitet. Ur naturvårdsperspektiv är området unikt, och intressant för flera organismgrupper. Naturvärdet är redan stort med bl.a. häckande mindre strandpipare. Det finns också stor potential som ett framtida biparadis, och kan rentav utgöra häcknings-lokal för den hotade backsvalan.