Skogens fåglar måndag 6 september 18.00

Skogens Fåglar, med Christer Johanssson från Birdlife Sverige.
Anordnas i samarbete med Växjökretsen.

Plats: Sigfridssalen, IOGT-NTO, Vattentorget
Tid: Måndag 6 september kl. 18:00
Anmälan till Uno Pettersson senast 4 september, 070-588 56 14

Christer Johansson sitter i Birdlife Sveriges styrelse som skogsansvarig. Han har jobbat med skogsfrågor de senaste 15 åren. Vi får veta vad som kännetecknar bra och dåliga skogar för fåglar samt vad som krävs för att vi skall få fågelrikare marker. Han redogör för hur det går för skogsfåglarna med speciellt fokus på tjädern. Vi får också lära oss vad vi i våra föreningar kan göra för att påverka utvecklingen i skogen samt ger specifika tips på hur detta kan göras i de småländska skogarna.

Välkommen!