Exkursion: Hyggesfritt skogsbruk i Högstorpsskogen mån 13 sept

Måndag 13 september kl. 17:30
Avverka träd och ha skogen kvar! Är det hyggesfria skogsbruket framtidens modell? Vi tror det. Växjö kommun som är en stor skogsägare prövar hyggesfritt på två områden. Denna afton visar de oss en av dessa skogar i södra delen Högstorpsskogen (mot Ekeberg mitt emot Sandviksverket).  Kommunekolog Janne Kohlemainen guidar, miljösamordnare Sofia Asplund och eventuellt skogsansvarig Henrik Blomkvist.

En karta på där vi kan ställa bilarna (cyklarna) (röd markering):

Det går alltså att köra in från Tingsrydsvägen, bommen ska vara öppnad. Detta är en liten väg strax norr om infarten till Ekebergs industriområde. I samarbete med Alvestakretsen som dock angett starttid till 18.00. Vi tar hand om båda grupperna.

Jättebra med anmälan till Uno 070-588 56 14