Berättarvandring Mellansjön Vislanda 26 september 10.00

Välkommen på berättarvandring

utmed kulturspåret i sällskap med Vibeke Hyltén-Cavallius som kommer att berätta sägner och anekdoter från området. Vi går förbi Gamla Prästgården, vidare över Torstasäte och Skeppssätt-ningenoch fortsätter sedan utefter Mellansjön tillbaka till parkeringen.

 

Som vanligt utgår vi från parkeringsplatsen vid Mellansjön, ca ½ km norr om Kojtetutmed Obyvägen

– Kl 10.00 samling vid parkeringen Mellansjön
– Medtag gärna egen fika

Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening i samarbete med Naturskyddsföreningen