Skogen och klimatet 8 nov kl 19.00

”En katastrofal framtid väntas för klimatet och världens skogar. I Sverige eftersträvas ett aktivt skogsbruk. Men till vilket pris? Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra nordliga boreala skogar? Gör de kanske större klimatnytta om de får stå orörda?”

Andra frågor som Amanda kommer att ta upp är vilken påverkan hyggesbruk respektive hyggesfritt skogsbruk har, vad som menas med att skogen binder kol, vilken klimatpåverkan biobränsle har för skogen.

Miljövetare Amanda Tas hjälper oss reda ut dessa frågor.

Alla välkomna!

Plats: Alvesta Folkets hus, Festsalen

Tid: 8 november 2021, kl 19.00

Föreningen bjuder på fika

I samarbete med Växjö-kretsen

Under dagen finns en TaGehylla uppsatt på Folkets Hus:

 ”Till vår TaGe hylla( Ta vad du behöver, Ge vad du har över)  är Du välkommen att ta med dig böcker om skog, natur, trädgård samt trädgårdsfrön och julgransprydnader. Du ger något, och kan också ta med Dig något hem!