Måndag 14 februari kl 18.00, Sebastian Kirppu föreläser om skogen.

Hur står det till med den svenska skogen?

Biologen Sebastian Kirppu är en stark och välkänd röst i den svenska skogsdebatten. Han har jobbat med naturvärdesbedömningar och inventeringar av nyckelbiotoper i den svenska skogen sedan 1996. Ikväll berättar han om hur den svenska skogens ekologiska situation ser ut efter att vi har bedrivit kalhyggesbruk i industriell skala under 60 – 70 års tid.

Sebastian kommer att prata och visa bilder på vad som har hänt sedan kalhyggesbruket inleddes och vilka effekter det har fått på skogen.

Plats: IOGT-NTO, Sigfridssalen, Växjö

Anmälan till Uno Pettersson, tel 070-5885614

Vi förutsätter att alla som deltar är fria från aktuell luftvägsinfektion och är vaccinerade.