Kloster – invigning av ny vandringsled lördag 2 april, 2022, kl 10.00

Kloster – invigning av ny vandringsled

Harald Pettersson och Per Darell berättar om den mycket intressanta historien om Klosters röstskola och om den rika naturen på Hallanäset. Rastplats finns vi sjön för de som vill fika.
Samarrangemang mellan Alvesta kommun, Naturskyddsföreningen i Alvesta och Norra Allbo Hembygdsförening
Samling vid Parkeringen på Kloster, Hallanäset.
år också att nå till fots eller med cykel via stationen och reningsverket längs sjön Salen.
Välkomna!