Lavexkursion söndag 3 april Bjurkärr kl 10.00

Samling vid Bjurkärr, kl 10.00. Emil Persson guidar. Vi kommer att få se ett stort antal ovanliga lavar!

Du kan förbereda dig genom att titta i Signalartsboken om lavar på framför allt bok.

Klä dig varmt. Det fysiska tempot är lågt då intressanta lavar sitter tätt på bok- och ekstammarna. Ta med fika, lupp och ev lavflora.

Frågor till Per Darell 072-5086686