Trollsländeexpedition till Kojtadammen, Vislanda 7 augusti kl 11.00

Sandtaget i Kojtet har blivit en mycket spännande miljö av sand och vatten. Här kan man hitta spännande växter, insekter och fåglar, men också intressanta vattenlevande djur. Vi undersöker vilka trollsländor som finns och skapar oss en grund för att följa utvecklingen antalet arter i Kojtet. Ingela Gustafsson från trollsländeföreningen guidar oss.

Per Darell berättar om några växter och insekter som är speciella för Kojtadammen.

Medtag gärna fika och om du har håv och kamera.

Barn och ungdom välkomna

Kontakt och anmälan till Ingela Gustafsson
ingela.gustafsson@gmail.com

Mobil: Per Darell 072-5086686