Årsstämma 2023 den 7 mars kl 18:30

Välkommen till årsstämman, föreningens högsta beslutande organ, då vi redogör för vad som hänt under året och väljer ny styrelse.

I kväll har du chansen att säga vad du tycker om föreningens arbete och föreslå nya aktiviteter. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 28.2. De kan mailas till alvesta@naturskyddsforeningen.se

Nya medlemmar särskilt välkomna.

Plats: Equmeniakyrkan Alvesta

Tid 18.30-20.30

Kontaktperson: Per Darell

per.darell@gmail.com