Fjärilsövervakning rapport från möte med Lars Pettersson 2023

Till vår årliga Soppkväll kom ca 65 personer tisdagen den 7 februari för att lyssna till Lars Pettersson, Lunds universitet. Temat var ’Med fokus på fjärilar’. Lars, som är ansvarig för Svensk Dagfjärilsövervakning, berättade om och visade bilder på dagfjärilar. Han redogjorde för hur övervakningen utvecklats över åren. Det gjorde han så bra, att vi var flera som blev intresserade av att anmäla oss att bli fjärilsövervakare för att på frivillig väg öka kunskapen om dagfjärilar. Han framhöll att just Kronobergs län har ovanligt många arter, vilket beror på att det här finns mycket jordbruksmark. De 10 vanligaste arterna i Kronoberg var enligt dagfjärilsövervakningen:

Vanligaste fjärilarna i Kronobergs län 2010-2021
1 Luktgräsfjäril 9746
2 Citronfjäril 7714
3 Slåttergräsfjäril 6759
4 Påfågelöga 2855
5 Mindre tåtelsmygare 2815
6 Nässelfjäril 2070
7 Mindre bastardsvärmare 1572
8 Ängspärlemorfjäril 1517
9 Brunfläckig pärlemorfjäril 1297
10 Silverstreckad pärlemorfjäril 1057