Världens längsta blomsteräng 28 maj

Den 28:e maj kommer vi att göra en inventering på en blomrik sträcka i Vislanda tillsammans och sedan diskutera olika vägar att gå för att förbättra skötsel av våra vägkanter, bl.a. genom diskussion med enskilda vägföreningar om anpassad skötsel. I Naturskyddsföreningens projekt “Världens längsta blomsteräng” ska vägkanter till såväl cykelbanor som bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald.

Artdatabanken pekar ut vägkanter som miljöer där rätt skötsel kan göra att röd- listade arter frodas och sprids.  Målet är att identifiera artrika vägkanter och låta dem blomma så länge som möjligt samt identifiera sträckor med invasiva arter som kräver regelbunden slåtter. Läs mer på: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/varldens-langsta-blomsterang

Naturskyddsföreningen vill utföra arbetet på minst 200 lokaler i hela landet tillsammans med privatpersoner, vägföreningar och våra medlemmar. Läs mer på: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/varldens-langsta-blomsterang.