Blomstervandring runt kojtasjön och Kojtets badplats söndag 13 augusti kl 10.00

Blomstervandring

Stränderna kring sjön och dammen bjuder på många olika växter, i miljöer allt från varma, torra stränder till fuktiga, översvämmade stränder. Mest känd är klockgentianan. Vid Kojtasjön kan man också träffa på fjärilar som sorgmantel och makaonfjäril – för att nämna några.

TID: SÖNDAG 13 AUGUSTI KLOCKAN 10
SAMLING: PÅ PARKERINGSPLATSEN, KOJTETS BADPLATS

Vi vandrar runt Kojtasjön och den nya sjön i det gamla sandtaget. Stränderna bjuder på många olika växter. Vid Kojtasjön finns bland annat den vackra klockgentianan och man kan där få se fjärilar som sorgmantel och makaonfjäril. Vid den nya sjön finns bland annat trollsländor.

Ta med fika!

Varmt välkomna!

Kontakt: Ingvar Karlsson 070-8192661 eller Per Darell 072-5086686

ARRANGÖR: KOJTA- OCH MELLANSJÖNS FÖRENING I SAMARBETE MED NATURSKYDDSFÖRENINGEN, ALVESTA

Ängspärlemorfjäril