Kopparåsmyren 20 augusti

Vitmossexperten Nils Cronberg guidar oss på Kopparåsmyren, som är en relativt opåverkat myr. Myren är föreslagen som naturreservat. Den är anslående vacker med långsmala vattensamlingar och gölar här och var. Vi besöker också en liten myr i närheten. Våtmarker är idag högaktuellt då de binder koldioxid i torven och är därför viktiga för klimatet. De har också en säregen biologisk mångfald med bland annat ”köttätande” växter, fåglar, fjärilar och trollsländor.

Många av myrarna mår inte bra då flertalet är dikade. Vi får under dagen se en relativt opåverkad myr, samt en påverkad.

  • Samling Alvesta Folkets hus kl 9:30 för samåkning, eller kl 10 vid myren
  • Anmälan genom aktivitetskalendern eller direkt till Per Darell: per.darell@gmail.com, mobil 072-5086686
  • Medtag fika och lupp.

Varmt välkomna!