Från skogsvandringen i Aneboda gammelskog 8 oktober

Vi var 19 personer som vandrade på  SLU:s Forskningsstig genom gammelskogen. Skogen har inte varit brukad på hundra år.  Vi studerade resultatet 18 år efter stormarna som fällde många träd. Det var intressant att se vad som hänt utan ingripande från skogsbruk. Resultatet var otroligt många döda stående och liggande träd, framför allt gran. Skogen har blivit glesare så att gläntor bildats med örnbräken, revlummer och lövträd som bok, brakved, rönn, björk. Bok är det trädslag som gynnats och kommer starkt. Vi hittade också svart taggsvamp (se foto),  biskopsmössa, skuggmossa och vedtrappmossa.