Aktiviteter 2024

Utöver hemsidans kalender kan du här se Naturskyddsföreningen i Alvestas planerade aktiviteter fram till hösten.

Naturskyddsföreningen i Alvestas aktiviteter 2024

Kolla alltid hemsidan och på Facebook innan en aktivitet för eventuella ändringar. I största möjliga mån samåker vi på exkursionerna och delar på resekostnaderna. Kontakta respektive kontaktperson för information om samåkning och andra frågor om aktiviteten.