Kraftig missfärgning av Hjortsbergaån

Uppdatering 10 mars 2019:
Ny information har visat att nedanstående förklaring från Länsstyrelsen är felaktig. Ett nytt inlägg kring missfärgningen av ån går att läsa här.

Uppdatering 31 augusti 2018:
Förklaringen till grumlingen i Hjortsbergaån är enligt Länsstyrelsen sannolikt att ett torrläggningsföretag utför en rensning, enligt en gammal förrättning som finns för hur vattendraget ska se ut. Länsstyrelsen har efter samråd godkänt rensningen med villkor bl.a. att den ska vara genomförd vid lågvattenföring, 1 juni till 30 september.

Vid en exkursion i södra Alvesta söndagen 19 augusti upptäcktes en kraftig ljusbrun missfärgning av Hjortsbergaån. 20 augusti informerades kommunen. Söndag 26 augusti var läget oförändrat i ån, samma missfärgningar.

Påverkan på vattenlevande organismer är uppenbar, och andra som drabbas är t.ex. kungsfiskare som är beroende av sikt för att leta föda. Hjortsbergaåns vatten går dessutom via Salen och Helige å vidare ner till Åsnens nationalpark.

Hjortsbergaån 19 augusti 2018. Position, WGS84: 56.88885, 14.54965