Soppkväll 2019 – måndag 28 januari

Måndag 28 januari kl. 18:30. Vår årliga soppkväll, i år med tema efter vårt stora projekt Eklandskapet i Alvesta.

  • Gamla ekar – historia, biologisk mångfald och skötsel. Föredrag av Jonas Hedin, ekspecialist
  • Restaurera och skapa lövskogar. Föredrag av Martin Sallnäs, Skogsstyrelsen
  • Ekprojektet. Presentation av Per Darell och Johan Marand
  • Alla välkomna. Soppa från St. Clair.
  • Inträde 90 kr (Swish eller kontant)
  • Anmälan senast 24/1

Anmäl dig här.