Blomstervandring i Hults ängar söndag 14 juni 10-13

De vilda blommornas dag är inställt. Vi ordnar istället en blomstervandring med begränsat antal deltagare. Max 20 deltagare p.g.a. pandemin. Föranmälan senast fredag 12 juni på hemsidan: https://alvesta.naturskyddsforeningen.se/aktiviteter

På Hults gård möter vi fantastiskt rika blomsterängar och beteshagar med många ängsblommor. Dessutom bjuds på fjärilar, bi- och humlesurr. Parkera vid Hults gård, Blädinge. Medtag egen matsäck och växtflora. Gärna kamera för foto av växter och insekter.

Guide: Martin Sallnäs
Kontaktperson: Per Darell, 072-508 66 86