Skogsmissbruket – dela bilder av det svenska skogsmissbruket

En ny hemsida uppmanar till att sätta fokus på det verkliga svenska skogsbruket, och blottlägga skogsbolagens greenwashing. Kronoberg skogsgrupp och Naturskyddsföreningen i Alvesta kommer engagera sig i detta. Detta rör absolut inte bara skogar i norra Sverige, det brutala skogsbruket i Kronoberg och dess närmast totala avsaknad av hänsyn är minst lika tydlig.

Vi uppmanar alla som tvingats uppleva hur gamla plockhuggna bondskogar, skogsbeten, sumpskogar, myrar och andra naturskogsartade miljöer utplånas av Södra, ATA, VIDA, Skogssällskapet, Sveaskog m.fl. att visa hur verkligheten ser ut.

Besök skogsmissbruket.org. Texterna nedan är därifrån.

Vi har alla hört lögnerna, vi har alla sett hyggena

Våra sista naturskogar fälls nu i en rasande takt, samtidigt som vi får höra att “det inte finns några kalhyggen i Sverige”, att “vi har aldrig haft så mycket skog som nu” eller att “skogsbruk med kalhyggen är nödvändigt för klimatets skull”.

Bara 12% av skogen utanför nationalparker och naturreservat är äldre än 120 år. Bara 18% är över 100 år. Trots att både tallar och granar kan leva många gånger längre än så, och rotsystemen kan överleva i tusentals år. Och inte ens naturreservaten går säkra från kalhyggesavverkningar.

Är inte ni också genomtrötta på det? Mycket av dagens skogspolitik i Sverige är bara möjlig så länge de flesta inte inser hur förödande den faktiskt är. För då hade alla skrikit högt av ilska.

Svensk skogsskövling

“Det finns inga kalhyggen i Sverige längre”
– Herman Sundqvist, Generaldirektör, Skogsstyrelsen

“Skogsskövling” kallas det när naturskogarna brutalt avverkas i Brasilien, Indonesien eller Kongo. Är det inte konstigt att när samma sak händer i Sverige kallas det istället ofta för “hållbart skogsbruk”, “skogsvård”, “naturhänsyn” eller “grön energi”? Enligt forskare på SLU är Sverige (med @skogsstyrelsen och statliga @sveaskog i täten) näst sämst i världen på naturhänsyn i skogsbruket – bara Finland är värre. Industrin måste gå över till att bruka skog i skogen: inga fler stympade lapptäckes-landskap av kalhyggen och sterila trädplantager, inga fler kalhyggen, inga fler avverkade naturskogar, inga främmande trädslag, ingen skogsdikning och ingen konstgödsling i skog!

Ladda upp dina egna eller dela andras bilder av hur det svenska skogsmissbruket faktiskt ser ut idag. Tagga (@) dem ni tycker absolut borde se det här och använd hashtags (#) så att materialet blir lätt för andra att hitta! Se mer på skogsmissbruket.org