Alvesta kommun brant utför vad gäller hållbarhet och miljö

Alvesta kommun har under hösten och vintern gått ut med pressmeddelanden kring hur bra kommunen placerar sig i olika undersökningar vad gäller hur näringsliv och tillväxt, och det är naturligtvis glädjande att det går bra för företagen i kommunen. En undersökning man däremot inte gjort pressmeddelanden om är den årliga undersökningen Miljöbarometern, som används för att jämföra hur bra kommuner jobbar med miljö och hållbar utveckling.

Orsaken till tystnaden kan bero på att Alvesta kommun placerar sig sämst i länet (plats 8 av 8), och bland de 90 sämsta kommunerna i landet. Från att ha varit bland de bättre i landet år 2009 (plats 30) har man med start runt 2015 fallit snabbt för att 2020 hamna på plats 202 (av 290). Ett stort fall skedde efter valåret 2018.

Diagram över Alvesta kommuns ranking i Miljöbarometern över åren

Diagram över Alvesta kommuns ranking i Miljöbarometern över åren

Naturskyddsföreningen vill att kommunen svarar på varför vi ser en så kraftigt negativ trend vad gäller miljö- och hållbarhet, i en tid då frågorna är viktigare än någonsin. Kommunen sätter i sin ”Vision 2027” hållbar tillväxt överst. Denna vision beslutades i kommunfullmäktige 2015, ungefär samtidigt som raset i kommunens miljöranking började, men det framstår som att kommunen verkar ha tappat bort hållbarhets-delen. Vad kommer kommunen göra för att vända trenden?