Tyst skog

Sveriges artrika skogar minskar i snabb takt och ersätts av planteringar. Utarmningen har skett i det tysta. Nu har Naturskyddsföreningens kampanj Tyst skog startat. Skriv på uppropet!

Bilder från Växjö stifts skog utanför Vislanda.

 

Naturskog med många hundra knärotsplantor och 150 åriga tallar.

Kalhygge och granplantering på andra sidan vägen mot föregående bild.