Medborgarförslag gällande Horgenäs

Medborgarförslag från Per Darell Förslag gällande Horgenäs Jag föreslår att kommunen omprövar sitt beslut att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället vidareutvecklar områdets höga natur- och landsbygdskvaliteter inför den blivande Åsnens nationalpark. Kommunfullmäktige antog 2015-05-26 planen för bebyggelse av upp till 48 villor i Horgenäs 1:6. I planen ingår även en småbåtshamn. Planen […]

Läs mer